Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 02:11

DPS card #DNS_SZ_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom

Information

ID of tender
11415
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom
Tender ref. no.
DNS_SZ_OOPP_COVID_2021
Public tender journal ref. no.
16845 - MUT
EU journal ref. no.
2021/S 061-154129
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
651 851,52 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske
subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, najmä rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou
jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.04.2021 09:00:00
Planned opening of requests
26.04.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
28.05.2023 00:00:00

Promoter

Subject's name
Svet zdravia, a. s.
Address
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava
851 01, Slovak republic
Process supervisor
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19222

Documents

Tenders