Status: Cancelled

Server time: 01.08.2021 23:26

DPS tender card #IKT/NCZI/2020-008
IKT/NCZI/2020-008 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia II

This tender is part of a DPS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Information

ID of tender
11533
Name of content of tender
IKT/NCZI/2020-008 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia II
DPS category
kancelárske stroje a počítačové zariadenia
Tender ref. no.
IKT/NCZI/2020-008
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 295,10 EUR
Main CPV
30000000-9 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa nových nepoužitých zariadení, vrátane dodania na miesto plnenia verejného obstarávateľa.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
13.04.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Documents