Status: Ongoing

Server time: 14.08.2022 06:31

DPS card #IKT/NCZI/2020
IKT pre potreby NCZI

Information

ID of tender
9293
Name of content of tender
IKT pre potreby NCZI
Tender ref. no.
IKT/NCZI/2020
EU journal ref. no.
2020/S 207-501756
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
9 995 000,00 EUR
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
30000000-9 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
48800000-6 - Information systems and servers
48100000-9 - Industry specific software package
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 48100000-9 softvérové balíky, 48800000-6 Informačné systémy a servery a 30000000-9 Kancelárske stroje a počítačové zariadenia.

Notes

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS
23.11.2020 10:00:00
Planned opening of requests
23.11.2020 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Documents

softvérové balíky

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
48100000-9 - Industry specific software package
Further CPV
48200000-0 - Networking, Internet and intranet software package
48300000-1 - Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package
48400000-2 - Business transaction and personal business software package
48500000-3 - Communication and multimedia software package
48600000-4 - Database and operating software package
48700000-5 - Software package utilities
Outcome of tender
One-off Contract

informačné systémy a severy

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48800000-6 - Information systems and servers
48900000-7 - Miscellaneous software package and computer systems
Outcome of tender
One-off Contract

kancelárske stroje a počítačové zariadenia

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
30000000-9 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Tenders