Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 15:07

Tender card #S-SLE/15201/21
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa

Information

ID of tender
11631
Name of content of tender
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa
Tender ref. no.
S-SLE/15201/21
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 933 930,00 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45110000-1 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45300000-0 - Building installation work
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
45112710-5 - Landscaping work for green areas
45233200-1 - Various surface works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Regenerace sídliště Kamenec

Brief description of tender or procurement

Účelem regenerace sídliště je zajištění důstojného vzhledu a kvality života na sídlišti. Cílem je i vytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem stavby je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček v trávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je navrženo dětské hřiště a hřiště pro badminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny. Doplněné veřejné osvětlení bude vzhledově ve stejném provedení jako je VO stávající, budou osazena stejná nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
26.04.2021 10:00:00
Planned opening of bids
26.04.2021 10:05:00
Bid validity period
26.07.2021

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.