Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 18:49

Tender card #13/2018_Vybavenie _Levoča
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Messages