Status: Ongoing

Server time: 19.05.2024 13:54

Tender card #13/2018_Vybavenie _Levoča
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Information

ID of tender
1168
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči
Tender ref. no.
13/2018_Vybavenie _Levoča
Public tender journal ref. no.
201/2018 - 10.10.2018, 14218-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
154 215,86 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na šesť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť A - ZŠ Gašpara Haina 37
Časť A2: Technické a technologické vybavenie – IKT - ZŠ Gašpara Haina 37
Časť A3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Gašpara Haina 37
Časť A4: Didaktické pomôcky – knižničný fond - ZŠ Gašpara Haina 37

Časť B - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10
Časť B1: Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10
Časť B2: Technické a technologické vybavenie – IKT - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10
Časť B3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.11.2018 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Levoča
Address
Námestie Majstra Pavla 4
Levoča
054 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Zemčáková
zemcakova@arrpsk.sk
+421 905298434
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112

Documents

Časť A2: Technické a technologické vybavenie – IKT - ZŠ Gašpara Haina 37

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 125,77 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Gašpara Haina 37

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 378,61 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A4: Didaktické pomôcky – knižničný fond - ZŠ Gašpara Haina 37

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 810,11 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B1: Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
54 946,98 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B2: Technické a technologické vybavenie – IKT - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 272,88 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 681,51 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract