Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 02:05

Tender card #1/2021
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPR

Information

ID of tender
11863
Name of content of tender
Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov GDPR
Tender ref. no.
1/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
72310000-1 - Data-processing services
Further CPV
79417000-0 - Safety consultancy services
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
72220000-3 - Systems and technical consultancy services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Poskytovanie služieb zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2021 13:00:00
Planned opening of bids
23.04.2021 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Documents