Status: Ongoing

Server time: 16.05.2021 01:32

Tender card #VO-ZNH-DI-1/2021
Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi - exteriérové vybavenie

Information

ID of tender
12140
Name of content of tender
Prístavba a rekonštrukcia MŠ v Nacinej Vsi - exteriérové vybavenie
Tender ref. no.
VO-ZNH-DI-1/2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
37535200-9 - Playground equipment
Further CPV
45236210-5 - Flatwork for children's play area
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru vr. súvisiacich služieb - doprava na miesto určenia, vyloženie na určenom mieste, likvidácia obalových materiálov a odpadov, zemné práce, betonáž, osadenie a kompletná montáž zariadení (pozostávajúcich z viacerých častí) jednotlivých hracích prvkov pre vybavenie materskej školy v rámci implementácie projektu s názvom: Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (kód ITMS2014 312061V597).
Podrobný rozsah, špecifikácia a množstvo je uvedené v prílohe č. 1 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
20.05.2021 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Nacina Ves
Address
Nacina Ves 229
Nacina Ves
072 21, Slovak republic
Process supervisor
Monika Bajužíková
office@inited.sk
+421 907903482
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5771;

Documents