Status: Cancelled

Server time: 25.06.2021 04:51

DPS tender card #IKT/NCZI/2020-009
IKT/NCZI/2020-009 Zdroje pre i5X00

This tender is part of a DPS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Information

ID of tender
12243
Name of content of tender
IKT/NCZI/2020-009 Zdroje pre i5X00
DPS category
informačné systémy a severy
Tender ref. no.
IKT/NCZI/2020-009
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 590,93 EUR
Main CPV
48800000-6 - Information systems and servers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zdrojov pre zabezpečenie redundantného sieťového napájania zariadení F5.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 10:00:00
Planned opening of bids
18.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Documents