Status: Completed

Server time: 28.10.2021 00:29

Tender card #MAGS OVO 50774/2021
Dodanie dvoch signalizačných prívesov, softvéru na správu

Information

ID of tender
12278
Name of content of tender
Dodanie dvoch signalizačných prívesov, softvéru na správu
Tender ref. no.
MAGS OVO 50774/2021
Public tender journal ref. no.
29090 - WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
58 414,00 EUR
Main CPV
34200000-9 - Vehicle bodies, trailers or semi-trailers
Further CPV
34144750-0 - Cargo carriers
72260000-5 - Software-related services
48900000-7 - Miscellaneous software package and computer systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka jednonápravového žiarovo zinkovaného prívesného vozíka s hydraulickým sklápacím mechanizmom LED panelov a osadenie exteriérového LED panela, ktorý je v majetku magistrátu, do vozíka. Súčasťou dodávky je softvér na ovládanie zabudovanej kamery, sledovanie prevádzkových parametrov displeja a interaktívne diaľkové ovládanie displeja. Verejný obstarávateľ má záujem obstarať dva takéto informačné a signalizačné prívesy s technickou podporou, ktorá bude fakturovaná štvrťročne. Technická podpora zahŕňa dodanie softvéru a jeho správu v trvaní 24 mesiacov.

Cieľom je informovanie verejnosti prostredníctvom zobrazovania jednoduchej grafiky v kombinácii s textom na LED paneloch dovezených priamo na miesto budúceho diania opráv komunikácií, uzávierok/obmedzení, plánovaných výrubov atď.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2021 12:00:00
Planned opening of bids
18.06.2021 12:01:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Mária Janošovová

Documents