Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 01:47

Tender card #MAGS OVO 52536/2021
Prípravné trhové konzultácie - Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia

Information

ID of tender
12376
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie - Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia
Tender ref. no.
MAGS OVO 52536/2021
Public tender journal ref. no.
27848 - POS
EU journal ref. no.
2021/S 098-256077
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
79341000-6 - Advertising services
Further CPV
79340000-9 - Advertising and marketing services
30195000-2 - Boards
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zámerom Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMBA) je realizácia koncesie na zabezpečovanie komplexných služieb v súvislosti s umiestnením infotabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia, vrátane služieb regulácie, evidencie a sprístupnenia informácií o týchto infotabuliach. HMBA je vlastníkom viac ako 33 000 ks stĺpov verejného osvetlenia na území celého mesta. Na predmetných stĺpoch sú umiestené infotabule v odhadovanom počte viac ako 1500 ks, pričom tieto v mnohých prípadoch neobsahujú označenie poskytovateľa služby, čím je výrazne sťažený proces regulácie umiestňovania týchto tabúľ na území mesta.

Schedule

Predkladanie žiadostí o účasť
09.06.2021 17:00:00
Planned opening of bids
09.06.2021 17:05:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexandra Vičanová

Documents