Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 00:21

Tender card #2021-26
Nákup osobného motorového vozidla

Information

ID of tender
12402
Name of content of tender
Nákup osobného motorového vozidla
Tender ref. no.
2021-26
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 000,00 EUR
Main CPV
34110000-1 - Passenger cars
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie jedného nového osobného motorového vozidla kategórie M1 strednej triedy vrátane príslušenstva a výbavy pre potrebu verejného obstarávateľa podľa zadaných technických parametrov vozidla.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Documents