Status: Completed

Server time: 24.09.2021 16:47

Tender card #MAGS OVO 50752/2021
Vypracovanie nákladovo výnosovej analýzy (CBA) pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Messages