Status: Completed

Server time: 30.07.2021 03:08

Tender card #MAGS OVO 50752/2021
Vypracovanie nákladovo výnosovej analýzy (CBA) pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Information

ID of tender
12420
Name of content of tender
Vypracovanie nákladovo výnosovej analýzy (CBA) pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Tender ref. no.
MAGS OVO 50752/2021
Public tender journal ref. no.
VVO č 122/2021,27630-WNS z 20.05.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie nákladovo výnosovej analýzy (CBA) pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ v rozsahu finančnej analýzy, ekonomickej analýzy a rizikovej analýzy projektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky. Realizácia predmetného projektu bude spolufinancovaná z finančných prostriedkov alokovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zdroje EÚ a štátny rozpočet) na základe faktúry.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents