Status: Completed

Server time: 18.09.2021 17:44

DPS tender card #06379/2019/ODDVO-013
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva (Výzva č. 13)

Information

ID of tender
12440
Name of content of tender
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva (Výzva č. 13)
Tender ref. no.
06379/2019/ODDVO-013
Public tender journal ref. no.
4830 - MUP
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 052 951,95 EUR
Main CPV
45233200-1 - Various surface works
Further CPV
45233142-6 - Road-repair works
45233141-9 - Road-maintenance works
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45233228-3 - Surface coating construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva.

Podrobnosti sú uvedené v prílohách súťažných podkladov, a to najmä:
- príloha č. 2 – Výkazy výmer
- príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky
- príloha č. 4 – Zmluva o dielo.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
02.06.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents