Status: Completed

Server time: 30.07.2021 01:52

Tender card #MAGS OVO 49626/2021
Reklamné, propagačné a darčekové predmety s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy - nové zadanie

Information

ID of tender
12514
Name of content of tender
Reklamné, propagačné a darčekové predmety s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy - nové zadanie
Tender ref. no.
MAGS OVO 49626/2021
Public tender journal ref. no.
28264 - WNT Vestník č. 128/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
47 500,00 EUR
Main CPV
39294100-0 - Information and promotion products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú reklamné, propagačné a darčekové predmety s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2021 10:00:00
Planned opening of bids
11.06.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Documents