Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 16:10

DPS card #SPU-SM-1
Spotrebný materiál do laboratórií

Information

ID of tender
12544
Name of content of tender
Spotrebný materiál do laboratórií
Tender ref. no.
SPU-SM-1
Public tender journal ref. no.
126/2021 pod číslom 28046-MUT dňa 26. 5. 2021
EU journal ref. no.
2021/S 099-260761
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 114 400,00 EUR
Main CPV
33790000-4 - Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
Further CPV
33140000-3 - Medical consumables
38000000-5 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38437000-7 - Laboratory pipettes and accessories
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladom): spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, baniek, odmerných valcov, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš, filtrov, ihiel, špičiek, stojanov a iného materiálu určeného do laboratórií.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
22.06.2021 10:00:00
Planned opening of requests
22.06.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
28.06.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Address
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovak republic
Process supervisor
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Documents

Tenders