Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:33

Tender card #Z21007
Sanace dílny po požáru

Information

ID of tender
12605
Name of content of tender
Sanace dílny po požáru
Tender ref. no.
Z21007
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 160 000,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem Veřejné zakázky je provedení sanačních prací dle položkového rozpočtu po požáru prostor dílen na středisku společnosti Silnice LK a.s. v Jablonci nad Nisou. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1A Smlouvy a dalšími podklady pro řádné plnění zakázky. Jedná se o fotodokumentaci vybraných částí sanovaných prostor a zařízení-boiler, jámový zvedák, kuchyňská linka, plynové kotle, sahara, sprchový kout, topné žebříky, radiátor, velká rozvodná skříň, VZT vedle dílny, zvedák EVERLIFT, pasport dotčených prostor, souhrn činností sanačních prací, elektro revize NN dotčených prostor a záznam o revizi hydraulického zvedáku

Brief description of tender or procurement

Předmětem Veřejné zakázky je provedení sanačních prací dle položkového rozpočtu po požáru prostor dílen na středisku společnosti Silnice LK a.s. v Jablonci nad Nisou.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1A Smlouvy a dalšími podklady pro řádné plnění zakázky. Jedná se o fotodokumentaci vybraných částí sanovaných prostor a zařízení-boiler, jámový zvedák, kuchyňská linka, plynové kotle, sahara, sprchový kout, topné žebříky, radiátor, velká rozvodná skříň, VZT vedle dílny, zvedák EVERLIFT, pasport dotčených prostor, souhrn činností sanačních prací, elektro revize NN dotčených prostor a záznam o revizi hydraulického zvedáku

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
14.06.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Silnice LK a.s.
Address
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@silnicelk.cz
+420 725691318

Documents