Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:54

Tender card #R1-9/158/2021
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany

Information

ID of tender
12608
Name of content of tender
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany
Tender ref. no.
R1-9/158/2021
Public tender journal ref. no.
138/2021; 29260 - WYS
EU journal ref. no.
xxx
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
129 400,00 EUR
Main CPV
50413200-5 - Repair and maintenance services of firefighting equipment
Further CPV
35111000-5 - Firefighting equipment
35111320-4 - Portable fire-extinguishers
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, výkon kontrol a opráv požiarnych vodovodov, tlakových skúšok hydrantových hadíc a výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov v zdravotníckych zariadeniach Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len „UNB“), v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.07.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents