Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 14:13

Tender card #NsvM-2018-04-NZ-Endoskopia
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia

Information

ID of tender
1261
Name of content of tender
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia
Tender ref. no.
NsvM-2018-04-NZ-Endoskopia
Public tender journal ref. no.
VVO: 209/2018, 15046 - MST, 14.10.2018
EU journal ref. no.
2018/S 204-464371
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
975 460,00 EUR
Main CPV
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
Further CPV
33190000-8 - Miscellaneous medical devices and products
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80561000-4 - Health training services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s plnením predmetu ako celku, nakoľko ide o funkčne závislé celky, ktoré sú vzájomne prepojené a kompatibilné, s následným výberom generálneho dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka endoskopickej techniky a vybavenia v členení:
Por.č./Endoskopická technika a vybavenie/Množstvo - MJ (ks):
1/Endoskopický procesor/4
2/Svetelný zdroj/4
3/Preplachová pumpa/1
4/Monitor medicínsky 24/4
5/Monitor medicínsky 27"/1
6/Monitor medicínsky 31"/1
7/Endoskopický ultrazvukový procesor/1
8/Ovládacia pumpa pre dvojbalónovú enteroskopu/1
9/Insufátor/2
10/Odsávačka/3
11/Videogastroskop/4
12/Videogastroskop zoomovací/1
13/Videogastroskop tenký/1
14/Videogastroskop terapeutický/1
15/Videokolonoskop/3
16/Videokolonoskop zoomovací/1
17/Videokolonoskop pediatrický/1
18/Videogastroskop nižšej triedy/1
19/Videokolonoskop nižšej triedy/1
20/Videoduodenoskop/2
21/Videoenteroskop/2
22/Videogastroskop ultrazvukový lineárny/1
23/Videogastroskop ultrazvukový radiálny/1
24/Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení/1
25/Vozík na prepravu endoskopov/1
26/Dezinfektor/2
Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Address
Satinského I.770/1
Bratislava
811 08, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Matúš Džuppa
nsvm.vo@gmail.com
+421 904281818

Documents