Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 05:31

Tender card #PTK 2021/10
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci

Information

ID of tender
12633
Name of content of tender
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci
Tender ref. no.
PTK 2021/10
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
33196000-0 - Medical aids
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stabilizačný systém srdca s príslušenstvom, ktorý sa používajú pri operáciách bez použitia mimotelového obehu, tzv. operácie na „bijúcom srdci“, operácie Off Pump. Stabilizačný systém je určený na stabilizáciu, znehybnenie operovanej revaskularizovanej časti myokardu za účelom zmiernenia kontrakcií srdca, pohybu steny srdca.

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents