Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:36

Tender card #6/2021/KL
Operatívny leasing motorových vozidiel

Information

ID of tender
12686
Name of content of tender
Operatívny leasing motorových vozidiel
Tender ref. no.
6/2021/KL
Public tender journal ref. no.
28941 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 108-284234
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 726 218,09 EUR
Main CPV
34100000-8 - Motor vehicles
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, keďže to nie je hospodárne a ani efektívne a z vecného, časového a funkčného hľadiska je výhodnejšie zákazku realizovať ako jeden funkčný celok.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel (max. 90 ks) (prenájom vozidiel) so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.07.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
16.07.2021 09:30:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Kristína Latáková
kristina.latakova@vszp.sk
+421 948985151

Documents