Status: Completed

Server time: 31.07.2021 05:31

Tender card #1233/2021
Implementácia ekonomicko - informačného systému HELIOS GREEN/NEPHRITE

Information

ID of tender
12719
Name of content of tender
Implementácia ekonomicko - informačného systému HELIOS GREEN/NEPHRITE
Tender ref. no.
1233/2021
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
194 000,00 EUR
Main CPV
72263000-6 - Software implementation services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je implementácia komplexného ekonomicko – informačného systému HELIOS GREEN/NEPHRITE, na 80 ks online prístupov pre potreby DPMK, a.s., vrátane poskytnutia analyticko-konzultačných vývojárskych a testovacích služieb.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
24.06.2021 12:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171

Documents