Status: Cancelled

Server time: 02.08.2021 07:45

Tender card #08473/2021/ODDVO
Učebné pomôcky a zariadenia pre modernizáciu výučby

Information

ID of tender
12739
Name of content of tender
Učebné pomôcky a zariadenia pre modernizáciu výučby
Tender ref. no.
08473/2021/ODDVO
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
8 942,37 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovaru - učebných pomôcok a zariadenia pre modernizáciu výučby v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre prax. Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 a, b, c, d Výzvy – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia.

Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti nasledovne:
• Predmet zákazky č. 1 – Učebné pomôcky
• Predmet zákazky č. 2 – Sada programovateľných minipočítačov s príslušenstvom
• Predmet zákazky č. 3 – 3D CNC fréza
• Predmet zákazky č. 4 – Stolová frézka

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents

Predmet zákazky č. 1 – Učebné pomôcky

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 687,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 2 – Sada programovateľných minipočítačov s príslušenstvom

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
648,15 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 3 – 3D CNC fréza

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
2 301,39 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 4 – Stolová frézka

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
3 305,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract