Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 03:05

Tender card #39/VS/OVO/03/21/Lo
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Information

ID of tender
12750
Name of content of tender
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Tender ref. no.
39/VS/OVO/03/21/Lo
EU journal ref. no.
2021/S 110-289372
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
225 000,00 EUR
Main CPV
90524200-8 - Clinical-waste disposal services
Further CPV
90524400-0 - Collection, transport and disposal of hospital waste
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v rozsahu odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania.
Vzhľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne.
S ohľadom na charakter predmetu zákazky je nerozdelenie zákazky na časti opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii:
- odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
07.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Andrea Lojšová
andrea.lojsova@unm.sk
+421 434203483

Documents