Status: Ongoing

Server time: 25.06.2024 03:59

Tender card #R3-3/127/2017
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Messages