Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 05:49

Tender card #R3-3/127/2017
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Information

ID of tender
128
Name of content of tender
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II. GPK v UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava
Tender ref. no.
R3-3/127/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
142 450,00 EUR
Main CPV
45215130-7 - Clinic construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom je rekonštrukcia, stavebné úpravy stávajúcich priestorov II. GPK na 9. poschodí strana A a strana B lôžkovej časti za účelom zlepšenia hygienicko-prevádzkového štandardu lôžkových oddelení. Ide o kompletnú rekonštrukciu soc. zariadení (spoločné kúpeľne, kúpeľne na izbách pacientok, WC ženy), čistiacich miestností, prevádzkových miestností a to najmä výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane výmeny rozvodov studenej vody (SV) teplej vody (TÚV) od stúpačky, výmena jestvujúcich podhľadov vrátane elektroinštalácie od rozvádzača vrátane vyhotovenia a dodania revíznej správy, výmena podlahových krytín na chodbách, izbách pacientov, vrátane elektrostaticky vodivej podlahovej krytiny s dodaním revíznej správy, vyhotovenie deliacich stien (predel prevádzkového priestoru). Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž, búracie práce jestvujúcich zariadení, sanity, obkladov, dlažieb, atď., vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch Nemocnice Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddeleniach II.GPK v UNB nemocnica Ružinov, Bratislava
07.08.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents