Status: Ongoing

Server time: 28.09.2021 16:37

Tender card #NBS1-000-057-579
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS

Messages