Status: Completed

Server time: 07.08.2022 23:48

DPS tender card #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 14

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
12810
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 14
Tender ref. no.
12349-MUT
Public tender journal ref. no.
71/2020
EU journal ref. no.
2020/S 063-150381
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
43 600,000 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto realizácie predmetu zákazky: Nová Bošáca, Predpoloma
Súradnice: 48.912858, 17.822977

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Documents