Status: Ongoing

Server time: 20.06.2021 08:49

DPS tender card #08400/2018/ODDVO-028
IKT a digitálna technika pre projekt „Keď učenie má zmysel“ Výzva č. 24

Messages