Status: Completed

Server time: 07.10.2022 11:15

Tender card #07956/2021/ODDVO-1
Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami

Information

ID of tender
12831
Name of content of tender
Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami
Tender ref. no.
07956/2021/ODDVO-1
EU journal ref. no.
2021/S 115-301763 zo dňa 16.06.2021
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 182 200,00 EUR
Main CPV
34143000-1 - Winter-maintenance vehicles
Further CPV
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nových podvozkov sériovo vyrábaných nákladných vozidiel kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 s príslušnými nadstavbami, pričom každé vozidlo bude vybavené snehovou radlicou v celkovom počte 18 ks. Predmet zákazky bude slúžiť najmä pre účely výkonu zimnej údržby ciest ako viacúčelový sypač na posyp prostredníctvom inertného posypového materiálu (kamenivo fr. 4/8), chemickej posypovej soli (NaCl) a roztokom soľanky. V letnom období budú vozidlá využívané na prevoz a aplikáciu bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla a na výkon činností v rámci letnej údržby ciest s použitím sklápacej nadstavby pre všetky materiály. Predmet zákazky musí spĺňať minimálne požadované technické parametre podvozkov, radlice a príslušných nadstavieb stanovené verejným obstarávateľom vzhľadom na účel využitia predmetu zákazky, bližšie špecifikované v Prílohách č. 3a/3b Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
12.07.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents