Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:45

Tender card #R1-9/082/2021
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu

Information

ID of tender
12835
Name of content of tender
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Tender ref. no.
R1-9/082/2021
Public tender journal ref. no.
29613 - MSS
EU journal ref. no.
2021/S 114-300040
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
3 816 348,64 EUR
Main CPV
90524400-0 - Collection, transport and disposal of hospital waste
Further CPV
90524300-9 - Removal services of biological waste
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie : nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do skupiny 18: 180102, 180103, 180108, 180202, 150110, 180106 a 180109.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.08.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor

miriam.slobodnikova@gmail.com
+421 917718040

Documents