Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:41

Tender card #ID 2302
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska

Information

ID of tender
12867
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska
Tender ref. no.
ID 2302
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 141/2021 - 16.06.2021 pod zn. oznámenia 29665 - WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
170 300,000 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15500000-3 - Dairy products
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15896000-5 - Deep-frozen products
03142500-3 - Eggs
15812200-5 - Cakes
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na osem samostatných častí:

1. časť: Ovocie a zelenina
2. časť: Chlieb a pečivo
3. časť: Mlieko a mliečne výrobky
4. časť: Mäso a mäsové výrobky
5. časť: Mrazené výrobky
6. časť: Trvanlivé potraviny
7. časť: Vajcia
8. časť: Sirupy


Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Prílohu Špecifikácia položiek nahrať v ponuke vo formáte excel.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
25.06.2021 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska)
Address
Ladomerská Vieska 84
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

1. časť zákazky: Ovocie a zelenina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 500,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
Outcome of tender
Framework Agreement

2. časť zákazky: Chlieb a pečivo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
Further CPV
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
Outcome of tender
Framework Agreement

3. časť zákazky: Mlieko a mliečne výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
30 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15500000-3 - Dairy products
Outcome of tender
Framework Agreement

4. časť zákazky: Mäso a mäsové výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15110000-2 - Meat
Further CPV
03140000-4 - Animal products and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

5. časť zákazky: Mrazené výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 500,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
Outcome of tender
Framework Agreement

6. časť zákazky: Trvanlivé potraviny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
49 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

7. časť zákazky: Vajcia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 300,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
03142500-3 - Eggs
Outcome of tender
Framework Agreement

8. časť: Sirupy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15831500-7 - Sugar syrups
Outcome of tender
Framework Agreement