Status: Cancelled

Server time: 25.07.2021 17:30

Tender card #BBRSC/006/2021
Farby pre vodorovné dopravné značenie

Information

ID of tender
12971
Name of content of tender
Farby pre vodorovné dopravné značenie
Tender ref. no.
BBRSC/006/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
44811000-8 - Road paint
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to farieb a technických guličiek (balotina) určených na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch pri vodorovnom dopravnom značení, na povrchovú úpravu betónu, karbonizovaných omietok a vláknocementu. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Rámcovej dohode (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
02.07.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents