Status: Completed

Server time: 20.09.2021 10:16

DPS tender card #IKT/NCZI/2020-013
IKT/NCZI/2020 -13 Notebooky a príslušenstvo pre potreby NCZI

This tender is part of a DPS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Information

ID of tender
13005
Name of content of tender
IKT/NCZI/2020 -13 Notebooky a príslušenstvo pre potreby NCZI
DPS category
kancelárske stroje a počítačové zariadenia
Tender ref. no.
IKT/NCZI/2020-013
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
134 847,33 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30000000-9 - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa novej nepoužitej výpočtovej techniky, vrátane dodania pre potreby verejného obstarávateľa a ekologická likvidácia obalov.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
06.07.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Documents