Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 16:38

DPS card #2306/2021
Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice

Information

ID of tender
13045
Name of content of tender
Opravy asfaltových povrchov a práce na cestách vo vlastníctve mesta Košice
Tender ref. no.
2306/2021
EU journal ref. no.
2021/S 122-322300
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
15 000 000,00 EUR
Main CPV
45233200-1 - Various surface works
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 452 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovania cestných komunikácií vo vlastníctve mesta Košice a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.07.2021 10:00:00
Planned opening of requests
26.07.2021 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Lapinová
info@tendergroup.sk
+421 905748861
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915

Documents

Tenders