Status: Ongoing

Server time: 09.12.2023 20:05

DPS tender card #MK/A/2023/19282
Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička

Information

ID of tender
42682
Name of content of tender
Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička
Tender ref. no.
MK/A/2023/19282
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233200-1 - Various surface works
Further CPV
45233253-7 - Surface work for footpaths
45233142-6 - Road-repair works
45233141-9 - Road-maintenance works
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45233221-4 - Road-surface painting work
45233229-0 - Verge maintenance work
45233290-8 - Installation of road signs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Rekonštrukcia združeného chodníka prameň Gajdovka - tenisové kurty Košice - Anička - SO 02 úsek č. 2 a SO 03 parkovacia plocha pre bicykle

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Documents