Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 20:23

DPS card #08798/2021/ODDVO
Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.

Information

ID of tender
13160
Name of content of tender
Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Tender ref. no.
08798/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
31345 - MUT zo dňa 07.07.2021
EU journal ref. no.
2021/S 128-339048
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 800 160,00 EUR
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Further CPV
14200000-3 - Sand and clay
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
03400000-4 - Forestry and logging products
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov, , pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 13 kategórií:

Kategória č. 1: Murivo.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – muriva ako napríklad tehly, tvarovky, preklady, betónové tvárnice, pilierové tvárnice, šamotové tehly, keramické tehly, porobetón a iné.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 382 200,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44111000-1 - Stavebné materiály
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44111100-2 - Tehly
44114200-4 - Betónové výrobky

Kategória č. 2: Sypké materiály.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – sypkého materiálu ako napríklad ornica, kopaná zemina a iné.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 458 640,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 14200000-3 - Piesok a íl
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 14212400-4 - Pôda

Kategória č. 3: Sadrokartónové konštrukcie.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – sadrokartónových konštrukcií ako napríklad sádro - kartónové dosky, profily, tmely, spojovacie príslušenstvo a iné.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 196 560,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44170000-2 - Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi
44112120-5 - Profilové diely
44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá

Kategória č. 4: Obklady, dlažby.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – obkladov, dlažby ako napríklad keramická dlažba, keramické obklady, kamenná dlažba, kamenné obklady, mramor, umelý kameň, zámková dlažba, lepidlá, tmely, špárovacie hmoty a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 546 000,- EUR bez DPH;
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44111000-1 - Stavebné materiály
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44111700-8 - Dlaždice
44111400-5 - Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov

Kategória č. 5: Izolačné systémy.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – izolačných systémov ako napríklad polystyrén, minerálna izolácia, izolácia do stropov a podhľadov, fasádna izolácia, podlahová izolácia, strešná izolácia, technická izolácia a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 251 160,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44111000-1 - Stavebné materiály
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44111400-5 - Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov
44111500-6 - Izolátory a izolačné príslušenstvo
44111520-2 - Tepelnoizolačný materiál

Kategória č. 6: Izolácie proti vode.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – izolácií proti vode ako napríklad izolačné nátery, PVC fólie, geotextílie, asfaltové pásy, nopová fólia, penetračné nátery a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 120 120,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44111000-1 - Stavebné materiály
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44170000-2 - Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi
44111400-5 - Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov

Kategória č. 7: Drevené konštrukcie – stavebné rezivo.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – drevených konštrukcií – stavebného reziva ako napríklad dosky, hranoly, foršne, OSB dosky, drevotrieskové dosky, cetrisové dosky, drevené obklady a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 218 400,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44112000-8 - Rôzne stavebné konštrukcie
44191000-5 - Rôzne stavebné materiály z dreva
44170000-2 - Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so stavebnými materiálmi
03419000-0 - Stavebné drevo/rezivo
03419100-1 - Výrobky zo stavebného dreva/reziva

Kategória č. 8: Podlahy, parkety, PVC krytiny.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – podláh, parkiet, PVC krytín ako napríklad laminátové podlahy, vinylové podlahy, drevené podlahy, PVC krytiny a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 382 200,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44111000-1 - Stavebné materiály
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44112200-0 - Podlahové krytiny
44112230-9 - Linoleum

Kategória č. 9: Maľby a nátery.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – malieb a náterov ako napríklad farby na drevo, farby na kov, farby na steny, farby na betón, farby na oceľ, fasádne farby a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 163 800,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44810000-1 - Náterové farby

Kategória č. 10: Strešné krytiny.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - strešných krytín ako napríklad bitumenové krytiny, šindle, keramické krytiny, betónové krytiny, plechové krytiny, odkvapové systémy, podstrešné fólie, strešné okná, doplnky ku krytinám a iné.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 163 800,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44111000-1 - Stavebné materiály
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44112400-2 - Strecha
44112500-3 - Strešné materiály
44115400-3 - Strešné okná

Kategória č. 11: Dvere, okná.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – dvere, okná ako napríklad dvere plastové, dvere drevené, okná plastové, okná drevené, okenné parapety, kovanie a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 327 600,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44221100-6 - Okná
44221200-7 - Dvere

Kategória č. 12: Inštalačný materiál.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – inštalačného materiálu ako napríklad sanita, zariaďovacie predmety, kanalizačné a vodovodné potrubia, drenáž, kanalizačné šachty, rúry, fitingy, podlahové žľaby a príslušenstvo.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 327 600,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44411000-4 - Sanitárne výrobky
44115100-0 - Potrubia
44161200-8 - Vodovodné potrubia
44163130-0 - Kanalizačné rúry
44131000-7 - Kanalizačné šachty
44162100-4 - Pomocný materiál pre potrubia

Kategória č. 13: Iný nekategorizovaný materiál.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov – iného nekategorizovaného materiálu ako napríklad komínové systémy (komínové systémy murované, komínové systémy nerezové, komínové vložky a príslušenstvo), spojovací materiál (klince, šróby, podložky, matice, skrutky, nity, závitové tyče a príslušenstvo), hutný materiál (betonárska oceľ, kary siete, výrobky z ohybárne, lisované profily a príslušenstvo), stavebná chémia, ventilátory, svietidlá, impregnácie, čistiaci materiál, plachty a iné.
Predpokladaná hodnota zákaziek v rámci kategórie je 262 080,- EUR bez DPH.
Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:
Hlavný slovník, hlavný predmet: 44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Hlavný slovník, doplňujúci predmet: 44115220-7 - Kúrenárske materiály
44192200-4 - Klince
44531600-7 - Matice
44531510-9 - Svorníky a skrutky
14622000-7 - Oceľ
44111000-1 - Stavebné materiály
14200000-3 - Piesok a íl
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
39714100-1 - Ventilátory
31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Notes

Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO, a to pre nasledovný okruh subjektov:
- Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica, 974 01 IČO: 52 123 553,
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567 (a jej strediská),
- právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (napríklad organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Vyššie uvedené subjekty sú pre účely ZVO identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Vyššie identifikované subjekty (verejní obstarávatelia) môžu v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) ZVO zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou.

Zmluvy uzavreté na základe tohto DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
02.08.2021 09:00:00
Planned opening of requests
02.08.2021 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť - dokvalifikovanie.
31.12.2025 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Fekiačová
jana.fekiacova@bbsk.sk
+421 948984740

Documents

Kategória č. 1: Murivo.

Status
Ongoing
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Further CPV
44111100-2 - Bricks
44114200-4 - Concrete products

Kategória č. 2: Sypké materiály.

Status
Ongoing
Main CPV
14200000-3 - Sand and clay
Further CPV
14212400-4 - Soil

Kategória č. 3: Sadrokartónové konštrukcie.

Status
Ongoing
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Further CPV
44170000-2 - Plates, sheets, strip and foil related to construction materials
44112120-5 - Profile sections
44830000-7 - Mastics, fillers, putty and solvents

Kategória č. 4: Obklady, dlažby.

Status
Ongoing
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Further CPV
44111700-8 - Tiles
44111400-5 - Paints and wallcoverings

Kategória č. 5: Izolačné systémy.

Status
Ongoing
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Further CPV
44111400-5 - Paints and wallcoverings
44111500-6 - Insulators and insulating fittings
44111520-2 - Thermal insulating material

Kategória č. 6: Izolácie proti vode.

Status
Ongoing
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Further CPV
44170000-2 - Plates, sheets, strip and foil related to construction materials
44111400-5 - Paints and wallcoverings

Kategória č. 7: Drevené konštrukcie – stavebné rezivo.

Status
Ongoing
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Further CPV
44112000-8 - Miscellaneous building structures
44191000-5 - Miscellaneous construction materials in wood
44170000-2 - Plates, sheets, strip and foil related to construction materials
03419000-0 - Timber
03419100-1 - Timber products

Kategória č. 8: Podlahy, parkety, PVC krytiny.

Status
Ongoing
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Further CPV
44112200-0 - Floor coverings
44112230-9 - Linoleum

Kategória č. 9: Maľby a nátery.

Status
Ongoing
Main CPV
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
Further CPV
44810000-1 - Paints

Kategória č. 10: Strešné krytiny.

Status
Ongoing
Main CPV
44111000-1 - Building materials
Further CPV
44112400-2 - Roof
44112500-3 - Roofing materials
44115400-3 - Skylights

Kategória č. 11: Dvere, okná.

Status
Ongoing
Main CPV
44221000-5 - Windows, doors and related items
Further CPV
44221100-6 - Windows
44221200-7 - Doors

Kategória č. 12: Inštalačný materiál.

Status
Ongoing
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Further CPV
44411000-4 - Sanitary ware
44115100-0 - Ducting
44161200-8 - Water mains
44163130-0 - Sewer pipes
44131000-7 - Sewage chambers
44162100-4 - Piping supplies

Kategória č. 13: Iný nekategorizovaný materiál.

Status
Ongoing
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Further CPV
44115220-7 - Heating materials
44192200-4 - Nails
44531600-7 - Nuts
44531510-9 - Bolts and screws
14622000-7 - Steel
44111000-1 - Building materials
14200000-3 - Sand and clay
44800000-8 - Paints, varnishes and mastics
39714100-1 - Ventilators
31520000-7 - Lamps and light fittings