Status: Completed

Server time: 18.10.2021 06:27

Tender card #17/2021/sir
Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ul. Nábřežní

Information

ID of tender
13173
Name of content of tender
Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ul. Nábřežní
Tender ref. no.
17/2021/sir
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Stavební úpravy komunikace ul. Nábřežní

Brief description of tender or procurement

Stavební úpravy Nábřežní ulice ve Šternberku – oprava asfaltobetonového povrchu vozovky, zajištění řádného odvodnění, vymezení parkovacích ploch se zajištěním rozhledových poměrů a řešení cyklistické dopravy v návaznosti na cyklotrasu č. 6104, procházející ulicemi Masarykova a Věžní v souladu splatnými vyhláškami a ČSN, zejména ČSN 73 6110 vč. změny Z1, ČSN 73 6102 vč. změny Z2, ČSN 73 6056, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., O technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které se vztahují k pozemním komunikacím

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
15.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Šternberk
Address
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Czech Republic
Process supervisor
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link to online profile of contracting authority
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Documents