Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:41

Tender card #NsP_Prievidza-2017-vybavenie-ZT
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie

Messages