Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:54

Tender card #NsP_Prievidza-2017-vybavenie-ZT
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie

Information

ID of tender
134
Name of content of tender
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie
Tender ref. no.
NsP_Prievidza-2017-vybavenie-ZT
Public tender journal ref. no.
154/2017, 11402 - MST, 07.08.2017
EU journal ref. no.
2017/S 148-306064
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 876 253,90 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33192230-3 - Operating tables
33192100-3 - Beds for medical use
33172000-6 - Anaesthesia and resuscitation devices
33195000-3 - Patient-monitoring system
33168000-5 - Endoscopy, endosurgery devices
33191000-5 - Sterilisation, disinfection and hygiene devices
38510000-3 - Microscopes
33172200-8 - Resuscitation devices
33162000-3 - Operating theatre devices and instruments
33194100-7 - Devices and instruments for infusion
33192300-5 - Medical furniture except beds and tables
33157400-9 - Medical breathing devices
33162100-4 - Operating-theatre devices
33123200-0 - Electrocardiography devices
33161000-6 - Electrosurgical unit
33195100-4 - Monitors
33168100-6 - Endoscopes
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Jedná sa o veľkú investičnú akciu. Je nevyhnutné zabezpečiť plynulý priebeh dodania tovaru tak, aby bol zabezpečený okamžitý chod poskytovania zdravotnej starostlivosti u verejného obstarávateľa.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je komplexná dodávka zdravotníckej techniky v členení:
C-1-1: Operačný stôl (Chirugia/Urológia/Gynekológia)
C-1-2: Operačný stôl (Ortopédia/Traumatológia)
C-1-3: Operačný stôl (Oftalmológia)
C-2: Anestéziologický prístroj vyššej rady
C-3-1: Intenzívne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami
C-3-2: Resuscitačné lôžko
C-3-3: Akútne lôžko s laterálnym náklonom, príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom
C-3-4: Akútne elektrické lôžko s príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom
C-3-5: Štandardné lôžko s príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom
C-4: Plazmový sterilizátor
C-5: Transportný servoventilátor
C-6: Monitorovací systém
C-7: Infúzny dávkovač
C-8: Vŕtací systém
C-9: EKG prístroj
C-10: Prenosný monitor vitálnych funkcií
C-11: Defibrilátor s bifázickým výbojom
C-12: Odsávačka
C-13: Elektrokoagulačný prístroj
C-14: Veža ORL
C-15: Intubačný fibroskop
C-16: Mikroskop ORL
C-17: Resuscitačný vozík
C-18: Anestéziologický vozík
C-19: Vyšetrovacie kreslo ORL

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie - predkladanie ponúk
02.10.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Address
Nemocničná 2
Bojnice
972 01, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Lucia Oravcová
lucia.oravcova@hospital-bojnice.sk
+421 905444729

Documents