Status: Cancelled

Server time: 24.09.2021 18:08

Tender card #2/NCZI/JK
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI

Information

ID of tender
13455
Name of content of tender
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI
Tender ref. no.
2/NCZI/JK
EU journal ref. no.
2021/S 139-370150
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 044 800,00 EUR
Main CPV
72200000-7 - Software programming and consultancy services
Further CPV
72200000-7 - Software programming and consultancy services
50324100-3 - System maintenance services
72210000-0 - Programming services of packaged software products
72212000-4 - Programming services of application software
72212180-4 - Medical software development services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky nadmerne technicky náročnou, drahou a potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie nasledovných podporných služieb:

- Služba Servisná podpora – správa a riešenie incidentov a problémov,
- Služba Prevádzková podpora – konzultácie, administrácia, školenia
- Služba Zmenová podpora – zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia, vrátane testovania a podpory pri implementácii,profilaktika a školenie
- Služba Prevádzková podpora – profylaktika,
- Služba Reporting/Hodnotenie

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2021 10:00:00
Planned opening of bids
02.09.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nczisk.sk
+421 905377496

Documents