Status: Cancelled

Server time: 05.08.2021 21:03

Tender card #038-I/2021/VO-§117
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice

Messages