Status: Cancelled

Server time: 05.08.2021 19:29

Tender card #038-I/2021/VO-§117
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice

Information

ID of tender
13568
Name of content of tender
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice
Tender ref. no.
038-I/2021/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 750,00 EUR
Main CPV
45262660-5 - Asbestos-removal work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku na demontáž a likvidáciu azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Documents