Status: Completed

Server time: 19.09.2021 10:04

DPS tender card #MAR 6/2021-002
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislav

Information

ID of tender
13639
Name of content of tender
Spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislav
Tender ref. no.
MAR 6/2021-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
500,00 EUR
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Further CPV
71300000-1 - Engineering services
71320000-7 - Engineering design services
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie k pilotnému projektu“ Stojisko zapustených kontajnerov“ v rozsahu realizačného projektu vrátane výkazu výmer, technickej správy a základnej výkresovej dokumentácie na Cintoríne Vrakuňa na Gagarinovej ulici v Bratislave, ktorý rieši:
- vybudovanie stojiska 5 ks zapustených kontajnerov s objemom 3 m3 a 2 ks vizuálne prispôsobených zberných nádob s objemom do 0,2 m3. Spracovanie s možnosťou zámeny 1 ks zapusteného kontajnera s objemom 3 m3 za 1 ks zapusteného kontajnera s objemom 5 m3,
- stojisko bude vybudované na mestskom pozemku v správe verejného obstarávateľa, na zelenej ploche pri komunikácií mimo inžinierskych sietí,
- rozsah zastavanej plochy maximálne 25 m 2, umiestnenie kontajnerov v jednej línií popri komunikácií,
- predpokladaný rozsah je 10 človekohodín projekčných prác

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Plnenie na základe objednávky

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2021 10:00:00
Planned opening of bids
10.08.2021 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents