Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 19:31

Tender card #34/2021
Silnice III/2789 Šimonovice, rekonstrukce silnice

Information

ID of tender
13688
Name of content of tender
Silnice III/2789 Šimonovice, rekonstrukce silnice
Tender ref. no.
34/2021
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
649 690,00 Kč
Main CPV
71322000-1 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
16.08.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Address
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Czech Republic
Process supervisor
Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.