Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 15:41

DPS card #310/2021
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 a ostatná ťažbová činnosť na OZ Šaštín.

Information

ID of tender
13709
Name of content of tender
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 a ostatná ťažbová činnosť na OZ Šaštín.
Tender ref. no.
310/2021
Public tender journal ref. no.
40173-MUS Vestník č.184/2021- 5.8. 2021
EU journal ref. no.
2021/S 149-397462 04.08.2021
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Konkrétne kombinácie technológií budú zadefinované pre jednotlivé porasty vo výzve, v prílohe č. 1 „Rozsah zákazky a cenová ponuka“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
09.09.2021 10:00:00
Planned opening of requests
09.09.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2027 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Šaštín
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín
908 41, Slovak republic
Process supervisor
Róbert Kuklovský
robert.kuklovsky@lesy.sk
+421 918334829

Documents

Tenders