Status: Ongoing

Server time: 17.07.2024 21:36

Tender card #OPKŽP/2017/10
MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia so zvýšením kapacity a zvýšenie energetickej hospodárnosti.

Messages