Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:34

Tender card #OPKŽP/2017/10
MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia so zvýšením kapacity a zvýšenie energetickej hospodárnosti.

Information

ID of tender
1377
Name of content of tender
MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia so zvýšením kapacity a zvýšenie energetickej hospodárnosti.
Tender ref. no.
OPKŽP/2017/10
Public tender journal ref. no.
4002 - WYP, Vestník č. 64/2017 - 30.03.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
913 042,97 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou - Rekonštrukcia so zvýšením kapacity a zvýšenie energetickej hospodárnosti.
Predmet obstarávania je rozdelený na 2 časti, podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
093 16, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6463

Documents

Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
336 282,42 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Outcome of tender
One-off Contract

Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Kukučínova Vranov n.T.

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
576 760,55 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Outcome of tender
One-off Contract