Status: Ongoing

Server time: 11.06.2023 00:28

Tender card #2507/2021
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom

Messages